28
اسفند

فعالیت وبلاگ نویسان در اسفندماه 91

به نام خدا

سامانه وبلاگ مدارس ، ضمن تشکر از فعالیت تمامی عزیزان ، از نویسندگان وبلاگ های ذیل به جهت تلاش بیشتر و همچنین از تمامی وبلاگها تشکر ویژه داشته و از همکاران محترم مدارس در وبلاگ نویسی این وبلاگها قدردانی می نماید .

لازم به ذکر است آمار یکماهه اخیر(یکم اسفندتا 27 اسفندماه) با حضور  193 وبلاگ ، 2931 مطلب با بیش از دو ميليون (2091164) بازدید می باشد که از بین این مطالب حدود 428 مطلب منتخب معرفی شدند.

جدول فعالیت وبلاگ نویسان در اسفندماه 91، بررسی فعالیت های وبلاگ ها می باشد که سعی شده است با در نظر گرفتن معیار های ذیل امتیازی شایسته برای هر وبلاگ در نظر گرفته شود.

« بازدیدهای وبلاگ (بین5 تا 100 امتیاز)، تعداد مطالب ارسالی(ضریب3) ، تعداد مطالب منتخب شده (ضریب 50)، نظرات نویسنده و نظرات ارسالی روی وبلاگ(مجموعا ضریب2) ،مجموع آراء(ضریب1)، برگزاری طرحها،همایشات و مسابقات (200 امتیاز) و میزان مشارکت در طرحها و مسابقات برگزار شده و تعامل با سایر وبلاگها( هرفعالیت100 امتیاز) ؛ لازم به ذکر است این ضرائب در هرماه متغیر بوده و با توجه به صلاحدید مدیران سامانه تغییر خواهد کرد.»

ضمن تشکر از فعالیت خوب و مداوم وبلاگ های

(مدیریت استانی کردستان،

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی حضرت فاطمه سلام الله علیها تهران ،

شمیم ولایت - خانم اکرم مرادی (از استان یزد) ،

بعد از این وبلاگها  : 

 از بین مدارس:

1. مدرسه علمیه الزهرا نصر تهران

2. مدرسه علمیه حضرت زینب یزد 

3. مؤسسه آموزش عالی حوزوی زینبیه کرج

 

از بین طلاب:

1. بیداری اسلامی - خانم نجمه مولوی (از استان اصفهان)

2. حوزه و تبلیغ در فضای وب (از استان اصفهان)

3. تفاحه الفردوس (از استان اصفهان)

 

از بین مدیریت های استانی:

1. مدیریت استان زنجان

2. مدیریت استانی ایلام

3.  مدیریت استانی مازندران

فعالیت های برتر این ماه می باشند.


free b2evolution skin
1
اسفند

فعالیت وبلاگ نویسان در بهمن ماه 91

به نام خدا

سامانه وبلاگ مدارس ، ضمن تشکر از فعالیت تمامی عزیزان ، از نویسندگان وبلاگ های ذیل به جهت تلاش بیشتر و همچنین از تمامی وبلاگها تشکر ویژه داشته و از همکاران محترم مدارس در وبلاگ نویسی این وبلاگها قدردانی می نماید .

لازم به ذکر است آمار یکماهه اخیر(27 دیماه آذر تا 30 بهمن ماه) با حضور  212 وبلاگ ، 3390 مطلب با بیش از دو ميليون (2221593 ) بازدید می باشد که از بین این مطالب حدود 530 مطلب منتخب معرفی شدند.

جدول فعالیت وبلاگ نویسان در بهمن ماه 91، بررسی فعالیت های وبلاگ ها می باشد که سعی شده است با در نظر گرفتن معیار های ذیل امتیازی شایسته برای هر وبلاگ در نظر گرفته شود.

« بازدیدهای وبلاگ (بین5 تا 100 امتیاز)، تعداد مطالب ارسالی(ضریب3) ، تعداد مطالب منتخب شده (ضریب 50)، نظرات نویسنده و نظرات ارسالی روی وبلاگ(مجموعا ضریب2) ،مجموع آراء(ضریب1)، برگزاری طرحها،همایشات و مسابقات (200 امتیاز) و میزان مشارکت در طرحها و مسابقات برگزار شده و تعامل با سایر وبلاگها( هرفعالیت100 امتیاز) ؛ لازم به ذکر است این ضرائب در هرماه متغیر بوده و با توجه به صلاحدید مدیران سامانه تغییر خواهد کرد.»

ضمن تشکر از فعالیت خوب و مداوم تمامی دوستان: 

 از بین مدارس:

1. مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی حضرت فاطمه سلام الله علیها تهران

2. مدرسه علمیه خدیجه کبری اصفهان

3. مدرسه علمیه الزهرا نصر تهران

از بین طلاب:

1. شمیم ولایت - خانم اکرم مرادی (از استان یزد)

2. بیداری اسلامی - خانم نجمه مولوی (از استان اصفهان)

3. نقد آزاد - خانم الهام جعفری (از استان اصفهان)

از بین مدیریت های استانی:

1. مدیریت استانی کردستان

2. مدیریت استانی اصفهان

3. مدیریت استانی مازندران
free b2evolution skin
30
دی

فعالیت وبلاگ نویسان در دیماه 91

به نام خدا

سامانه وبلاگ مدارس ، ضمن تشکر از فعالیت تمامی عزیزان ، از نویسندگان وبلاگ های ذیل به جهت تلاش بیشتر و همچنین از تمامی وبلاگها تشکر ویژه داشته و از همکاران محترم مدارس در وبلاگ نویسی این وبلاگها قدردانی می نماید .

لازم به ذکر است آمار یکماهه اخیر(سی ام آذر تا 29 دیماه) با حضور  200 وبلاگ ، 2870 مطلب با بیش از دو ميليون (2270000) بازدید می باشد که از بین این مطالب حدود 560 مطلب منتخب معرفی شدند.

جدول فعالیت وبلاگ نویسان در دیماه 91، بررسی فعالیت های وبلاگ ها می باشد که سعی شده است با در نظر گرفتن معیار های ذیل امتیازی شایسته برای هر وبلاگ در نظر گرفته شود.

« بازدیدهای وبلاگ (بین5 تا 100 امتیاز)، تعداد مطالب ارسالی(ضریب3) ، تعداد مطالب منتخب شده (ضریب 50)، نظرات نویسنده و نظرات ارسالی روی وبلاگ(مجموعا ضریب2) ،مجموع آراء(ضریب1)، برگزاری طرحها،همایشات و مسابقات (200 امتیاز) و میزان مشارکت در طرحها و مسابقات برگزار شده و تعامل با سایر وبلاگها( هرفعالیت100 امتیاز) ؛ لازم به ذکر است این ضرائب در هرماه متغیر بوده و با توجه به صلاحدید مدیران سامانه تغییر خواهد کرد.»

ضمن تشکر از فعالیت خوب و مداوم تمامی دوستان: 

 

از بین مدارس:

1. مدرسه علمیه خدیجه کبری اصفهان

2. مدرسه علمیه الزهرا شاهین دژ

3. مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی حضرت فاطمه سلام الله علیها تهران

 

از بین طلاب:

1. شمیم ولایت - خانم اکرم مرادی (از استان یزد)

2. بیداری اسلامی - خانم نجمه مولوی (از استان اصفهان)

3. ترنم گل - خانم ز.میراحمدی (از استان گلستان )

 

از بین مدیریت های استانی:

1. مدیریت استانی کردستان

2. مدیریت استانی اصفهان

3. مدیریت استانی زنجان

 


free b2evolution skin
30
آذر

فعالیت وبلاگ نویسان در آذر ماه 91

به نام خدا

سامانه وبلاگ مدارس ، ضمن تشکر از فعالیت تمامی عزیزان ، از نویسندگان وبلاگ های ذیل به جهت تلاش بیشتر و همچنین از تمامی وبلاگها تشکر ویژه داشته و از همکاران محترم مدارس در وبلاگ نویسی این وبلاگها قدردانی می نماید .

لازم به ذکر است آمار یکماهه اخیر(سی ام آبان تا 29 آذر) با حضور بيش از 240 وبلاگ ، 2844 مطلب با حدود دو ميليون  بازدید می باشد که از بین این مطالب حدود 557 مطلب منتخب معرفی شدند.

جدول فعالیت وبلاگ نویسان در آذرماه 91، بررسی فعالیت های وبلاگ ها می باشد که سعی شده است با در نظر گرفتن معیار های ذیل امتیازی شایسته برای هر وبلاگ در نظر گرفته شود.

« بازدیدهای وبلاگ (بین5 تا 100 امتیاز)، تعداد مطالب ارسالی(ضریب3) ، تعداد مطالب منتخب شده (ضریب 50)، نظرات نویسنده و نظرات ارسالی روی وبلاگ(مجموعا ضریب2) ،مجموع آراء(ضریب1)، برگزاری طرحها،همایشات و مسابقات (200 امتیاز) و میزان مشارکت در طرحها و مسابقات برگزار شده و تعامل با سایر وبلاگها( هرفعالیت100 امتیاز) ؛ لازم به ذکر است این ضرائب در هرماه متغیر بوده و با توجه به صلاحدید مدیران سامانه تغییر خواهد کرد.»

ضمن تشکر از فعالیت خوب و مداوم تمامی دوستان: 

 

از بین مدارس:

1. مدرسه علمیه خدیجه کبری اصفهان

2. مدرسه علمیه الزهرا شاهین دژ

3. مدرسه علميه الزهرا کوي نصر تهران

 

از بین طلاب:

1. تفاحه الفردوس (از استان اصفهان)

2. ترنم گل (از استان گلستان)

3. بیداری اسلامی(از استان اصفهان)

 

از بین مدیریت های استانی:

1. مدیریت استانی کردستان

2. مدیریت استانی مازندران

3. مدیریت استانی زنجان

 


free b2evolution skin
1
آذر

فعالیت وبلاگ نویسان در آبانماه 91

به نام خدا

سامانه وبلاگ مدارس ، ضمن تشکر از فعالیت تمامی عزیزان ، از نویسندگان وبلاگ های ذیل به جهت تلاش بیشتر و همچنین از تمامی وبلاگها تشکر ویژه داشته و از همکاران محترم مدارس در وبلاگ نویسی این وبلاگها قدردانی می نماید .

لازم به ذکر است آمار یکماهه اخیر(يکم تا 20 مهرماه) با حضور بيش از 210 وبلاگ ، 2805 مطلب با بيش از يک ميليون و 250 هزار بازدید می باشد که از بین این مطالب حدود 400 مطلب منتخب معرفی شدند.

جدول فعالیت وبلاگ نویسان در آبانماه 91، بررسی فعالیت های وبلاگ ها می باشد که سعی شده است با در نظر گرفتن معیار های ذیل امتیازی شایسته برای هر وبلاگ در نظر گرفته شود.

« بازدیدهای وبلاگ (بین5 تا 100 امتیاز)، تعداد مطالب ارسالی(ضریب3) ، تعداد مطالب منتخب شده (ضریب 50)، نظرات نویسنده و نظرات ارسالی روی وبلاگ(مجموعا ضریب2) ،مجموع آراء(ضریب1)، برگزاری طرحها،همایشات و مسابقات (200 امتیاز) و میزان مشارکت در طرحها و مسابقات برگزار شده و تعامل با سایر وبلاگها( هرفعالیت100 امتیاز) ؛ لازم به ذکر است این ضرائب در هرماه متغیر بوده و با توجه به صلاحدید مدیران سامانه تغییر خواهد کرد.»

ضمن تشکر از فعالیت خوب و مداوم تمامی دوستان: 

 

از بین مدارس:

1. مدرسه علميه الزهرا کوي نصر تهران

2. مدرسه علمیه محدثه سلام الله علیها بروجرد

3. مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی حضرت فاطمه تهران

 

از بین طلاب:

1. ترنم معرفت (از استان فارس-لارستان)

2. حوزه و تبليغ در فضاي وب (از استان اصفهان)

3. تفاحه الفردوس (از استان اصفهان)

 

از بین مدیریت های استانی:

1. مدیریت استانی زنجان

2. مدیریت استانی مازندران

3. مدیریت استانی ایلام

 


free b2evolution skin
2
آبان

فعالیت وبلاگ نویسان در مهر ماه 91

به نام خدا

سامانه وبلاگ مدارس ، ضمن تشکر از فعالیت تمامی عزیزان ، از نویسندگان وبلاگ های ذیل به جهت تلاش بیشتر و همچنین از تمامی وبلاگها تشکر ویژه داشته و از همکاران محترم مدارس در وبلاگ نویسی این وبلاگها قدردانی می نماید .

لازم به ذکر است آمار یکماهه اخیر با حضور 195 وبلاگ ، 3027 مطلب با 1450409 بازدید می باشد که از بین این مطالب حدود 479 مطلب منتخب معرفی شدند.

جدول فعالیت وبلاگ نویسان در مهر ماه 91، بررسی فعالیت های وبلاگ ها می باشد که سعی شده است با در نظر گرفتن معیار های ذیل امتیازی شایسته برای هر وبلاگ در نظر گرفته شود.

« بازدیدهای وبلاگ (بین5 تا 100 امتیاز)، تعداد مطالب ارسالی(ضریب5) ، تعداد مطالب منتخب شده (ضریب 20)، نظرات نویسنده و نظرات ارسالی روی وبلاگ(مجموعا ضریب1) ،مجموع آراء(ضریب1)، برگزاری طرحها،همایشات و مسابقات (200 امتیاز) و میزان مشارکت در طرحها و مسابقات برگزار شده و تعامل با سایر وبلاگها( هرفعالیت100 امتیاز) ؛ لازم به ذکر است این ضرائب در هرماه متغیر بوده و با توجه به صلاحدید مدیران سامانه تغییر خواهد کرد.»

ضمن تشکر از فعالیت خوب و مداوم تمامی دوستان: 

 

از بین مدارس:

1. مدرسه علمیه محدثه سلام الله علیها بروجرد

2. مدرسه علمیه الزهرا شاهین دژ

3. مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی حضرت فاطمه تهران

 

از بین طلاب:

1. حوزه و تبلیغ در فضای وب(از استان اصفهان)

2. مهدویت شناسی(از استان یزد)

3. تفاحه الفردوس (از استان اصفهان)

 

از بین مدیریت های استانی:

1. مدیریت استانی زنجان

2. مدیریت استانی کردستان

3. مدیریت استانی ایلام

 


free b2evolution skin
4
مهر

فعالیت وبلاگ نویسان در شهریور ماه 91 * ویرایش شد

به نام خدا

سامانه وبلاگ مدارس ، ضمن تشکر از فعالیت تمامی عزیزان ، از نویسندگان وبلاگ های ذیل به جهت تلاش بیشتر و همچنین از تمامی وبلاگها تشکر ویژه داشته و از همکاران محترم مدارس در وبلاگ نویسی این وبلاگها قدردانی می نماید .

لازم به ذکر است آمار یکماهه اخیر با حضور 185 وبلاگ ، 2382 مطلب با 1198780 بازدید می باشد که از بین این مطالب حدود 400 مطلب منتخب معرفی شدند.

جدول فعالیت وبلاگ نویسان در شهریور ماه 91، بررسی فعالیت های وبلاگ ها می باشد که سعی شده است با در نظر گرفتن معیار های ذیل امتیازی شایسته برای هر وبلاگ در نظر گرفته شود.

« بازدیدهای وبلاگ (بین5 تا 100 امتیاز)، تعداد مطالب ارسالی(ضریب5) ، تعداد مطالب منتخب شده (ضریب 20)، نظرات نویسنده و نظرات ارسالی روی وبلاگ(مجموعا ضریب1) ،مجموع آراء(ضریب1)، برگزاری طرحها،همایشات و مسابقات (200 امتیاز) و میزان مشارکت در طرحها و مسابقات برگزار شده و تعامل با سایر وبلاگها( هرفعالیت100 امتیاز) ؛ لازم به ذکر است این ضرائب در هرماه متغیر بوده و با توجه به صلاحدید مدیران سامانه تغییر خواهد کرد.»

ضمن تشکر از فعالیت خوب و مداوم وبلاگهای ذیل که با فعالیت خوبشان در ماه های متوالی امتیازهای برتر را به خود اختصاص می دهند :

الزهرا نصر تهران ،  و معصومیه قم(سفیر صبا)

حوزه و تبلیغ در فضای وب(از استان اصفهان)،    طاها(راهی به سوی آفتاب) از استان یزد

از بین مدارس:

1. مدرسه علمیه بقیع کرج

2. مدرسه علمیه فاطمیه دامغان

3. مدرسه علمیه الزهرا شاهین دژ

4. مدرسه علمیه الزهرا مبارکه

 

از بین طلاب:

1. تفاحه الفردوس (از استان اصفهان)

2. مهدویت شناسی(از استان یزد)

3. سالار تنها (از استان گلستان)

 

از بین مدیریت های استانی:

1-مدیریت استانی کردستان

2. مدیریت استانی زنجان

3. مدیریت منطقه 5

 


free b2evolution skin
1
شهریور

فعالیت وبلاگ نویسان در مرداد ماه 91

به نام خدا

سامانه وبلاگ مدارس ، ضمن تشکر از فعالیت تمامی عزیزان ، از نویسندگان وبلاگ های ذیل به جهت تلاش بیشتر و همچنین از تمامی وبلاگها تشکر ویژه داشته و از همکاران محترم مدارس در وبلاگ نویسی این وبلاگها قدردانی می نماید .

لازم به ذکر است آمار یکماهه اخیر با حضور 168 وبلاگ ، 2467 مطلب با 957521 بازدید می باشد که از بین این مطالب حدود 450 مطلب منتخب معرفی شدند.

جدول فعالیت وبلاگ نویسان در مرداد ماه 91، بررسی فعالیت های وبلاگ ها می باشد که سعی شده است با در نظر گرفتن معیار های ذیل امتیازی شایسته برای هر وبلاگ در نظر گرفته شود.

« بازدیدهای وبلاگ (بین5 تا 100 امتیاز)، تعداد مطالب ارسالی(ضریب5) ، تعداد مطالب منتخب شده (ضریب 20)، نظرات نویسنده و نظرات ارسالی روی وبلاگ(مجموعا ضریب1) ،مجموع آراء(ضریب1)، برگزاری طرحها،همایشات و مسابقات (200 امتیاز) و میزان مشارکت در طرحها و مسابقات برگزار شده و تعامل با سایر وبلاگها( هرفعالیت100 امتیاز) ؛ لازم به ذکر است این ضرائب در هرماه متغیر بوده و با توجه به صلاحدید مدیران سامانه تغییر خواهد کرد.»

ضمن تشکر از فعالیت خوب و مداوم وبلاگهای ذیل که با فعالیت خوبشان در ماه های متوالی امتیازهای برتر را به خود اختصاص می دهند :

الزهرا نصر تهران ، الزهرا گلدشت و معصومیه قم(سفیر صبا)

صبیحه( از استان یزد) ، حوزه و تبلیغ در فضای وب(از استان اصفهان)

از بین مدارس:

1. مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی حضرت فاطمه(س) تهران

2. مدرسه علمیه الزهرا  یزد

3. مدرسه علمیه حضرت زینب یزد

از بین طلاب:

1. ذره و آفتاب (از استان یزد)

2. تفاحه الفردوس (از استان اصفهان)

3. مهدویت شناسی(از استان یزد)

 

از بین مدیریت های استانی:

1-مدیریت استانی کردستان

2. مدیریت استانی زنجان

3. مدیریت منطقه 5

 


free b2evolution skin