11
بهمن

جشنواره نوآوری های تبلیغ جنات


«الذین یبلغون رسالات الله ویخشونه ولایخشون احدا الالله»

مقام معظم رهبری(مدظله العالی):
· اهمیت فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی است.
· بایدجریان اصیلی رابرای تبیین دین وتعلیم حقیقی دین و÷اسخ به شبهات روز درحوزه ها سامان داد.
· درضمن بازشناسی معارف دینی بایدبه شبهات و÷رسشهای مختلف ،متناسب بانیازهای جامعه پاسخ داده شود.
· بروز سوال وشبهه درذهن جوانان طبیعی است وبایدباتقویت باورهای اصیل فکری بدانها پاسخ داد.

اینک که درایام محرم وصفر وایام عزای اهل البیت(ع)قرارداریم بخوبی می دانیم:قیام مقدس و پرشکوه امام حسین(ع) ریشه در انحراف هاى بـنیادى و اساسى در جـامعه اسلامى داشت، انحرافی که سید الشهداء (ع) به عنوان امام و رهبر جامعه هرگز نمی توانست در برابر آن سکوت کند و به عنوان وظیفه اصلی و الهی خود با سخنان و نامه ها و سائر اسنادی که در اختیار داشت در برابر این انحرافات به مبارزه برخاست.

امروزه ازیکسو اینترنت،ماهواره،رسانه های مکتوب،دیجیتال وصوتی وتصویری ودریک جمله ساحتهای تبلیغ نوین محل تجمع ومراجعه نسل جوان قرارگرفته ومحلی برای سرگرمی ،تاثیرگزاری،تاثیرپذیری،دستیابی به اطلاعات واشخاص ومراکزموردعلاقه و…شده وازدیگرسوسالیانی است که طلاب وفضلا ومبلغان وحوزه های علمیه به صورت خودجوش (چه به صورت فردی وچه به صورت سازمانی و…)فعالیتهایی درساحتهای تبلیغ نوین دارند.

ضرورت فعالیت وتبلیغ نوین درای ساحتها دفترتبلیغات اسلامی رابرآن داشت تابا تاسیس اداره کل اطلاعرسانی وتبلیغ نوین نسبت به مدیریت،ساماندهی،هدایت وانجام تیلیغ نوین،ونیزپشتیبانی معنوی،علمی،محتوایی،مالی و…اقدام لازم ومیسور را انجام دهدوبخشی دیگر از تکالیف خودنسبت به تبلیغ دین درساحتهای نوین( همچون تبلیغ سنتی)به انجام رساند.

در دنیای کنونی و قرن معاصر نیز انحرافات در عقیده و باور مردم به خصوص نسل جوان پدیده ای غیرقابل انکار است که ابعاد مختلف از جمله سبک زندگی را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. لذا برای زنده نگهداشتن ابعاد مختلف حماسه عاشورا و همچنین فراگیر سازی سبک زندگی عاشورایی در جامعه اسلامی از طریق استفاده از ابزارهای فرهنگی و هنری به ویژه رسانه های دیجیتال و نوین ،دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه در نظر دارد تا نخستین جشنواره تبلیغ نوین با عنوان جنات را با حضور گسترده طلاب و روحانیون خواهر و برادرفعال در عرصه تبلیغ نوین برگزار کند.

اهداف جشنواره
1- زمینه سازی در جهت استفاده از قابلیت ها و قدرت تاثیر گزاری رسانه های دیجیتال و نوین در انتقال مفاهیم دینی
2- تشویق و ترغیب مبلغان دینی در عرصه و ساحت های تبلیغ نوین
3- حضور موثر در رسانه های تبلیغی دیداری و شنیداری و فضای سایبری
4- تلاش در جهت توسعه تولید محتوای دینی برای مخاطبان رسانه های داخلی و جهانی
5- ایجاد زمینه همکاری مبلغان جوان و مجرب با رسانه ها و فضای مجازی
6- شناسایی و معرفی فعالین عرصه تبلیغ نوین
7- تلاش در جهت ترسیم چشم انداز هدفمند فعالیت مبلغان در عرصه های تبلیغ نوین
8- ترویج فرهنگ و سبک اسلامی زندگی واستفاده مطلوب از رسانه های نوین
9- فرهنگ سازی در ترویج پیام اهلبیت (ع) ، رفع شبهه و استفاده مطلوب از ابزارهای تبلیغ نوین


برای ورود به سامانه ثبت نام اینجا را کلیک کنید

متن فراخوان جشنواره تبلیغ نوین «جنات»

 


free b2evolution skin


فرم در حال بارگذاری ...