19
شهریور

لیست کامل مدعوین دومین همایش فعالان فضای مجازی

لیست کامل مدعوین دومین همایش فعالان فضای مجازی حوزه های علمیه خواهران

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

سریه بضاعت پور

2

فاطمه عادل تازه کندی

3

زهره جمالی زواره

4

اشرف صدرارحامی

5

فاطمه مومنی

6

سمیه بدیعی خوزانی

7

عاطفه کریمی بوانی

8

مریم خسروی

9

زهرا کارخیران

10

لیلی کریمی

11

مهری کمالی اندانی

12

شیما سعادت

13

افسانه کوچکی

14

عصمت فتاحی

15

خانم ریاحی

16

معصومه دامیار

17

خدیجه براهیمی

18

زهره نوروزي اصفهاني

19

ریحانه سلیمانی

20

زهرا عزیزپوران

21

اکرم السادات قرشی

22

صدیقه نعمت بخش

23

شهره محمدی هویه

24

رقیه هاشمی جوزدانی

25

جمیله صیادمحمدابادی

26

محدثه هلی

27

خدیجه گلشادی

28

راضیه شکرانی کوشکی

29

نرجس خرمی بروزادی

30

نجمه عسگری مطلق

31

فرزانه عسگري مطلق

32

زهرا محمدی

33

فاطمه کریمی ده کلبعلی

34

مریم کنعانی هرندی

35

ملوک توازئی

36

مه لقا سادات حسینی

37

مرضیه عبدلی

38

زینب اسدی

39

رعنا عربگری

40

اعظم شیخی

41

مه لقا سادات حسینی

42

فرخنده اکبری

43

سارا بیات

44

فاطمه ترکاشوند

45

زهرا کردلو

46

اکرم السادات موسوی

47

معصومه بهمن دار

48

سیده مهتا میراحمدی

49

سیده یکتا میراحمدی

50

فاطمه طلوع نژاد

51

مریم خداویردی فرد

52

ثریا عابدی

53

آمنه منصوری

54

ايراندخت سياحي‌

55

کبری شاهمرادی

56

رودابه رضایی

57

فرشته احمدیان

58

رقیه بگلری

59

زینب اسماعیلی

60

کوثر شکیب انصاری

61

زیبا زرشناس

62

نرجس خاتون محمدی

63

كبري جعفري

64

زهرا عابدي

65

فاطمه محترم گورچين قلعه

66

وحیده نارنجی زنگ آباد

67

فاطمه ویسی پور

68

رقیه انتظاری مرکید

69

نسا نجاري خضرلو

70

زكيه مصباحي كوزه كنان

71

کاربر وبلاگ مدرسه خلخال

72

خدیجه علی محمدی

73

مهرافروز دهقان منشادي

74

معصومه اقبالی

75

سیده فاطمه موسوی

76

فاطمه پور شفیع

77

فرزانه نامی فرد طهران

78

معصومه اکبری لیواری

79

معصومه صادقی

80

معصومه مددیان

81

طاهره لطیفی

82

سمیه مسگرزاده

83

معصومه فراهانی

84

طاهره جان نثاری

85

ثریا اکبر ادیبی

86

مرجان اعتمادیان

87

مرضیه السادات هاشمی علیا

88

مرکز تخصصی فقه و اصول قبای تهران

89

مهدیه مظفری

90

اشرف بیان زاده

91

زهرا رحمتی

92

زینب هاتف

93

منیره سادات میرآفتابی

94

مدرسه علمیه عبدالعظیم حسنی (ع)

95

فریبا ازادی

96

فریبا کارگر

97

حوزه علمیه نرجس خاتون (س) شهریار

98

محبوبه عبدی متین

99

آقای رحمانی بلداجی

100

آسیه طاهری

101

سیده فاطمه صالحی ساداتی

102

زهره قنبری دهکردی

103

لیلا عبدیانی

104

سیده خیریه موسوی

105

امیره اصل عموری

106

زینب یارشریفی

107

امل عیدانی

108

مریم رشیدی

109

هاجر جرفی

110

سیده انیسه تفاخ

111

مرضیه عبادی

112

رباب محمودی

113

حلیمه قربانی نژاد

114

سمانه بهرامی

115

کاربر محترم وبلاگ مدرسه الزهراء (س) زنجان

116

بلال محمدی

117

عاطفه اسلامی

118

سیده رقیه موسوی

119

نسیبه احمدی

120

طیبه مهرابی

121

موسسه آموزش عالی حوزوی دامغان

122

اکرم باستی

123

مرضیه زندی

124

زهره وقایعی

125

زهره علیان نژادی

126

زهرا دولتی

127

بهاره شیرخانی

128

بنت الهدا اشرفی

129

فاطمه عامری

130

بهنوش اجودانی

131

مریم جبله

132

محبوبه مقدس

133

طاهره میرزایی

134

سمیه فیروزه‌چی

135

فاطمه مهراندوز

136

فاطمه اسمعیلی

137

زهرا کندری

138

فاطمه قنبری

139

نرجس قرایی

140

پگاه پرهون

141

کانون پژوهش مدرسه فاطمه الزهرا س داراب

142

سهیلا چمران

143

عفت کمال

144

نجمه رضوي كوشكي

145

اعظم فربود

146

مریم مشکواتی

147

زهرا رنجبر

148

زهره کمالی

149

فاطمه کشاورزی

150

فاطمه بحرانی

151

سمانه نهاوندی

152

مریم کشاورز

153

سارا تولائی

154

سلیمه بهمنی

155

کبری بیگی

156

فرشته بیگدلی

157

سمیرا یکه فلاح

158

صغری چگینی

159

فاطمه کشاورز

160

مهشید دیانت خواه

161

مهری بلاغت

162

زهره علیجانپور

163

الهام آقاجانی

164

زهرا موسوی

165

محدثه صادقی حاجی ابادی

166

زهرا محمدی

167

رضیه زارع شوازی

168

اکرم رضایی

169

حمیده دارابی

170

زینب دهقانی نیستانی

171

زهرا دهقانی نیستانی

172

الهه رضائي

173

اعظم مومنیان

174

فروزنده السادات اطیابی

175

سیده مریم حسینی

176

مرضیه فرامرزی

177

ام لیلا کشیری

178

فاطمه فقیهی پزشکی

179

زینب اکبری

180

زهرا حاجی حسینی

181

ریحانه پورخلیلی

182

زهرا خيراله پور حاجي

183

سيده زينب چراغي

184

مریم رجبی‌کلاشمی

185

اکرم مرادی

186

صدیقه خانی

187

سمیرا خسروی چوپانکره

188

مائده آزمون

189

صدیقه دشتی

190

لیلا محمدی تبار

191

لیلا کرمی راد

192

زهرا دشتی تختمشلو

193

طاهره حسن آبادی

194

الهام متفكريان

195

مهدیه خواجه سلیمی

196

مریم زارعی داریان

197

زیبا عادلی

198

زهرا سبحانی

199

فرشته نظری

200

زهره انصاري

201

فاطمه اللهیاری

202

حکیمه خضری

203

مدرسه حضرت فاطمه (س) سقز

204

فاطمه بهرام نژاد

205

محمد صالحی

206

زهرا عبدی

207

بتول محمدی

208

مقدسه نبیان

209

زهرا محمدي

210

فاطمه پیامی

211

پریسا عسکری جبارآبادی

212

فاطمه عزیزی

213

نجمه بهشتی زاده

214

اکرم شریف آبادی سالاری

215

اکرم رحمانی مقدم

216

فاطمه علی توکلی

217

رقیه اسماعیلی علی آبادوزیر

218

مریم کارآموزیان راوری

219

زهرا جمالی پاقلعه

220

پریسا بردون

221

ناهید شاهملکی

222

زهرا سیفی

223

فریبا پهند

224

فاطمه فلاحی

225

فاطمه عنبریان

226

معصومه حیدری

227

مریم مرادی

228

لیلا اسکندری قلعه

229

زهرا شیخ پور

230

فاطمه علیمردی

231

مریم قاسمی

232

فرشته شکری

233

کلثوم خرم روز

234

اعظم سپهری اصل

235

محترم آذری لنده

236

زهرا گل افشان

237

نسیم بومری

238

فاطمه حسینی

239

فهیمه دهسنگی

240

طیبه رضایی

241

لیلا نوری

242

زهرا شفیع نیا

243

زهرا عباس نژاد قلی آبادی

244

زهراعباس نژاد

245

زهرا الیاسی

246

زهره میراحمدی

247

اشرف السادات مطلوبی

248

معصومه هوشنگ

249

کاربر وبلاگ مدرسه الزهرا س گنبد کاووس

250

مرضیه فرامرزی

251

زهرا زکی زاده

252

زهرا معصومی

253

معصومه ورمزیار

254

زینب شفیعی

255

رقیه رحیمی

256

زهرا عزیزی

257

معصومه صحرایی

258

مديريت استاني لرستان

259

فاطمه طالبوند

260

سید فریبا سجادیان مرزبالی

261

سکینه رهبری

262

نرگس جعفری گلوگاه

263

شادی حسنی

264

ریحانه علی عسگری

265

طیبه جمالی

266

طاهره رفیعی

267

نسترن محمدی

268

زهرا کرمی فراهانی

269

فائزه ميري

270

زهرا شیرائی

271

مریم عسگری

272

الهه جمالی

273

ریحانه غلامی

274

اشرف محمدی

275

شیبک

276

مهری رستمی

277

فلاحی

278

صدیقه بهشتی نژاد

279

انصاری

280

کریم زاده

281

معصومه کمشی کمر

282

علوی

283

عزیزی

284

قربانی

285

راضیه میرزایی سردره

286

رویا بناکار

287

مريم شبتاري

288

ملیحه نورالدینی

289

لیلا ترکاشوند

290

سمیه صفری زاد

291

فاطمه یاری

292

مریم قپانوری

293

فاطمه نصاران زاده

294

موسسه آموزش عالي ميبد

295

زهرا دهقاني شوركي

296

اعظم باقری محمد آبادی

297

مدرسه سید الشهدا علیه السلام یزد

298

فاطمه تیموری آسفیچی

299

الهام اکبری جور

300

کوثر ابوقداره فیلی

301

فاطمه مومنی شمس آبادی

302

ملیحه شفیعی هفتادر

303

زینب شاکر

304

بی بی فاطمه پارساییان

305

فاطمه فاضلی

306

مرجان شریفی

307

مرضیه یادگاری اردچی

308

فهیمه فقیهی

309

سروناز پناه پوری

310

زهرا فیضی

311

ثریا دهقانیان

312

مائده تازه کام

313

زهره ساده

314

مرضیه سادات میرسلیمی

315

همنوا افشارپور

316

نسرین کاکازاده

317

اعظم میرشکاری

318

سولماز قنبری

319

مریم افروز

320

سیده مریم بازیار

321

سمیرا فرایانی

322

خدیجه ابراهیمی نیا

323

سمیه طاهر پوریانی

324

فاطمه عابد

325

زینب باقری

326

زینب یارشریفی

327

امیره اصل عموری

328

امل عیدانی

329

ویدا سلیمانی

 

توضیحات:

1- معیار دعوت به همایش چیست؟

چند گروه به همایش دعوت شده اند:

الف. صد کاربر برتر شبکه کوثرنت و کوثر بلاگ در یکسال گذشته. یعنی افرادی که در طی یکسال گذشته، رتبه یک تا صد داشته اند. دقت کنید که ممکن است که رتبه شما در شبکه، 1 باشد ولی در سال گذشته، رتبه اول نبوده باشید و چه بسا شاید جزو صد کاربر اول سال گذشته هم نباشید. در واقع شما تمام امتیاز و رتبه خود را مدیون فعالیت در سال های ما قبل گذشته باشید. ما بر اساس روش های گزارش گیری که داریم می توانیم میزان فعالیت یک سال گذشته فرد را استخراج کنیم. امتیاز و رتبه و تعداد پست های ارسالی و … روش مناسبی برای دستیبابی به این رتبه ها نیست. در واقع کاربران شبکه خودشان از رتبه یکسال گذشته خود بی اطلاعند. وبلاگ های مدارسی که جزو این لیست باشند، کاربر وبلاگ مدعو همایش است. در برخی وبلاگ های مدارس مشخصات کاربر وبلاگ با فردی که به روز رسانی وبلاگ ها را انجام می داده متفاوت است. بارها این تذکر داده شده که اطلاعات وبلاگ ها را به روز رسانی کنید تا مغایرت پیش نیاید که متاسفانه برخی وبلاگ ها اهمیت نداده اند و این روزها به تکاپو افتاده اند که ببینند فرد مدعو دقیقا چه کسی است!

ج. برگزیدگان جشنواره ها و فراخوان ها. افرادی که در طول یکسال گذشته در جشنواره پیروزی انقلاب، آیینه خدا، راه امین، عزت ملی و نامه ای به دخترم برگزیده شده باشند مدعو همایش هستند. لیست برگزیدگان فراخوان ها را در این لینک مشاهده کنید

د. سفیران کوثرنت. اینکه سفیران کوثرنت چه افرادی هستند و چه فعالیت هایی انجام می دهند را چندین بار به مناسبت های مختلف نوشته ام. اگر فردی خودش فعالیت های فضای مجازی در مدرسه داشته، یا مدیر مدرسه لقب سفیر را به او داده اند ولی با گروه ما در ارتباط نبوده و نامه ای از طرف مرکز فناوری به مدرسه شان ارسال نشده، در این دسته قرار نمی گیرد. افرادی که بعد از خبر همایش اعلام آمادگی کردند برای سفیر کوثرنت، تقاضایشان بعد از برگزاری همایش بررسی می شود.

هـ. نویسندگان وبلاگ های گروهی و رواق نامه. برای دعوت به نوشتن در وبلاگ های گروهی هم در طول چند ماه گذشته به روش های مختلف اطلاع رسانی شده. برخی افراد از ابتدا مشغول نوشتن در این وبلاگ ها هستند و برخی هم به علت کم کاری از لیست خط خورده اند.

و. اساتید. تعدادی از اساتید فعال انجمن های علمی اساتید نیز به همایش دعوت شده اند.

 

3-  اسم ما در لیست نبود ولی برایمان پیامک دعوت به همایش آمده. آیا دعوتیم؟

بله. بعضی افراد بودند که به عللی اطلاعاتشان کامل نبود. لذا ارسال پیامک برای همه مدعوین موجب شده که این افراد از قلم نیفتند. در این صورت از طریق پاسخ به پیامک ارسالی می توانید جهت حضور در همایش، اعلام آمادگی کنید.

 

4- زمان همایش دقیقا چه روز و ساعتی است؟

همایش اصلی روز 27 و 28 شهریورماه از ساعت هشت صبح تا هفت عصر است. روز 26 شهریور نیز برای سفیران برنامه ای در نظر گرفته شده که شروع آن برنامه نیز از 8 صبح تا 7 عصر پیش بینی شده.

 

5- مکان همایش و اسکان کجاست؟

مکان همایش شهر قم، بلوار امین، نبش کوچه 51، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران است. برنامه اصلی همایش در سالن همایش های مرکز برگزار می شود که در طبقه همکف قرار دارد و به سادگی می توانید آن را پیدا کنید.

اسکان مدعوین در اردگاه نرجس خاتون در نزدیکی مسجد مقدس جمکران است. اردوگاه از روز قبل از همایش پذیرای مدعوین است. سرویس رفت و آمد شما را از اردوگاه تا مکان همایش به عهده دارد. (لینک لوکیشن اردوگاه و مرکز مدیریت را در پست جداگانه ای ارسال می کنم.)

 

6- آیا رفت و آمد ما به شهر قم با خودمان است؟

بله. فعلا هزینه رفت و آمد با شماست. بعد از برگزاری همایش بخشی از هزینه مانند سال گذشته به حساب شما واریز خواهد شد.

 

7- آیا می توانیم فرزند یا همراه بیاوریم؟

برای فرزندان زیر دو سال با مهدکودک مرکز هماهنگ شده و مشکلی وجود ندارد. اما امکان پذیرایی از همراه شما (چه خانم و چه آقا) نیست.

 

8- آیا اگر فردی در همایش شرکت نکند خود فرد یا مدرسه می توانند جایگزین معرفی کنند؟

خیر

9- آیا در صورتی که نتوانیم در همایش شرکت کنیم، هدیه برای ما ارسال می شود؟

هدایای همایش شامل دو بخش است. یکی هدایای عمومی که فقط به افرادی که حضور دارند تعلق می گیرد و شامل حال همه حاضرین می شود. بخش دیگر هدایا برای افرادی است که در جشنواره ها و فراخوان ها برگزیده شده اند یا نفرات برتر کوثرنت و بلاگ هستند. این افراد در صورتی که حضور نداشته باشند امکان ارسال پستی هدایا به علت هزینه بالا وجود ندارد ولی دو راه برایشان هست. یکی اینکه به یکی از دوستان مدعو همایش خود وکالت بدهند که از طرف ایشان هدیه را دریافت کنند و به دستشان برسانند (حتما این هماهنگی به اطلاع ما رسیده شود و الا از دادن هدیه شما به دیگران معذوریم.) یا اینکه پس از همایش هر زمان که خودشان یا نزدیکانشان به شهر قم آمدند، هدیه را دریافت کنند.

 

10- اگر تنها پیامک دعوت برایمان ارسال شده چطور اعلام حضور کنیم؟

در صورتی که پیامک دعوت به همایش از طرف مرکز فناوری برایتان ارسال شده منتهی از طرف مدرسه به شما اطلاع رسانی نشده، می توانید مستقیما با در دست داشتن پیامک به مدیر مدرسه یا معاونت فرهنگی استان مراجعه کرده و فرم استعلام را تکمیل نمایید. (دقت کنید فقط افرادی که پیامک دریافت کرده اند ولی از طرف مدرسه به ایشان اطلاع رسانی نشده.)

به سوالات تکراری پاسخ داده نخواهد شد.

 


free b2evolution skin
آراي كاربران براي اين مطلب
5 ستاره:
 
(3)
4 ستاره:
 
(1)
3 ستاره:
 
(0)
2 ستاره:
 
(0)
1 ستاره:
 
(0)
4 رأی
ميانگين آراي اين مطلب:
4.8 stars
(4.8)
نظر از: راضیه پاكدامن ناييني [عضو] 

سلام دوستان به همتون خوش بگذره منم لایق دیدارتون نبودم انشالله سالهای اینده البته در کنار حضرت رضا نایب الزیاره هستم انشالله

1396/06/24 @ 22:41
نظر از: سامیه بانو [عضو] 

سلام خدمت برگزیدگان عزیز
لایق این همایش نبودم …… ان شاءالله سفرتون بی خطر و به همه خواهران بزرگوار خوش بگذره هرزمان حرم حضرت معصومه س و جمکران رفتید مرا از دعای خیرتان محروم نسازید .

1396/06/23 @ 16:34
نظر از: پینــــــــار [عضو] 
5 stars

سلام
صد کاربر برتر کوثر بلاگ کیا هستند؟
میشه معرفیشون کنید؟

1396/06/22 @ 13:10
نظر از: پشتیبانی کوثر بلاگ [عضو] 

سلام و احترام
این افراد ان شاء الله در همایش معرفی خواهند شد.
موفق باشید.

1396/06/25 @ 23:33
نظر از: مدرسه امام جعفر صادق (ع) شاهرود [عضو] 
5 stars

با عرض سلام و احترام
اطلاع رسانی عالی بود. با تشکر

1396/06/21 @ 23:35
نظر از: مدیریت استان مازندران [عضو] 
4 stars

با سلام و تشکر بابت اطلاع رسانیهای خوبتان
اجرتان با حضرت زهرا(س)

1396/06/21 @ 12:41
نظر از: یا فاطمةالزهرااغیثینی 
5 stars

سلام علیکم
ان شاءلله موفق باشید

1396/06/20 @ 14:24
نظر از: فردوس تراب علی [عضو] 

سلام خدا قوت
رتبه وبلاگ سه ماهه من 67 هست اماچرا نامی از وبلاگم ثبت نشده

1396/06/20 @ 04:42
نظر از: پشتیبانی کوثر بلاگ [عضو] 

سلام و احترام
همانطور که بیان شد. رتبه یک تا صد کوثر بلاگ در سال 95. رتبه سه ماهه شما مربوط به سال 96 است.
موفق باشید.

1396/06/31 @ 12:47
نظر از: سارا تولایی [بازدید کننده]
سارا تولایی

با سلام
بنده جز برگزیدگان همایش هستم ولی امکان حضور در همایش را ندارم چطور به اطلاع شما برسانم که هدایای بنده را به دوستم بدهید
با تشکر
پاسخ:
با سلام و احترام
می توانید یادداشت کاغذی به دوست خود بدهید.

1396/06/19 @ 09:57


فرم در حال بارگذاری ...