5
دی

مسابقه وبلاگ‌نويسی الگوی اسلامی-ايرانی پيشرفت برگزار می‌شود

گروه فضای مجازی: مسابقه وبلاگ‌نويسی الگوی اسلامی-ايرانی پيشرفت به همت مركز الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت در راستای ترويج انديشه‌ورزی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا)، مسابقه وبلاگ‌نويسی الگوی اسلامی - ايرانی پيشرفت به همت مركز الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت، به منظور ترويج انديشه‌ورزی در موضوع پيشرفت با محوريت انديشه‌های جوان در تدوين «الگوی اسلامی- ايرانی پيشرفت» برگزار می‌شود.

كاربران می‌توانند با انتخاب طرح مناسب، محتوای بديع و زمينه‌های متنوع مورد علاقه خود، وبلاگ‌هايی با موضوع پيشرفت و مباحث پيرامون آن راه‌اندازی كنند.

هدف از برگزاری اين مسابقه استفاده از نظرات، افكار و نوشتارهای بديع و با نگاه به پيشرفت كشور و اميد به آينده به منظور گسترش فرهنگ وبلاگ‌نويسی درباره پيشرفت است.

كاربران می‌توانند پس از آماده‌سازی، نشانی وبلاگ خود آدرس آن را به رايانامه Weblog@olgou.ir ارسال كنند. پيش‌بينی می‌شود، نتايج ارزيابی در سومين كنگره «پيش‌گامان پيشرفت» كه در روزهای چهارم و پنجم ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۲ برگزار می‌شد، اعلام خواهد شد.

گفتنی است، منشأ تشكيل مركز الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت به برگزاری نشست انديشه‌های راهبردی در حضور مقام معظم رهبری برمی‌گردد. مقام معظم رهبری در نخستين نشست انديشه‌های راهبردی علاوه بر تحليل مفهومی و مشخص ساختن ابعاد الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت، ظرف ساختاری مورد نياز برای پيشبرد تدوين الگو را نيز مشخص فرمودند.


free b2evolution skin


فرم در حال بارگذاری ...