17
دی

اطلاعیه دریافت گواهی های شرکت در دوره های فضای مجازی شهر اصفهان

اطلاعیه دریافت گواهی های فضای مجازی

باتوجه به برگزاری دوره های اداره آموزش و فرهنگ سازی در شهر اصفهان (روش ها و تکنیک های اقناع مخاطب – مبانی سواد رسانه ای و مدیریت رسانه – جایگاه فضای مجازی در عرصه عمومی – چگونه کمپین موفق برگزار کنیم) و صدور گواهی های شرکت در دوره، افراد ذیل تاکنون گواهی های خود را دریافت نکرده اند.  این افراد می توانند جهت دریافت گواهی های خود در روزهای اداری از ساعت 8:30 تا 14 به مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان اصفهان، طبقه سوم، اداره آموزش و فرهنگ سازی فضای مجازی، مراجعه کنند.

1001- زهرا سلیمیان
1002- محبوبه فرهادی
1003- عزت یزدانی
1004- مطهره عسگری
1005- آرزو نعمتی
1006- فرزانه عسگری
1007- نجمه عسگری
1008- سمیرا ابراهیمی
1009- نجمه عسگری
1010- فرزانه عسگری
1011- حدیثه غفاریان
1012- عزت یزدانی
1013- خدیجه کبیری
1014- فاطمه پاشایی
1015- فاطمه میرزایی
1016- مهری کرمی
1017- اعظم هاشمی
1018- خدیجه السادات دیباجی
1019- زهرا جامی
1020- سکینه آقایی
1021- پرستو کاظمی
1022- مهری علیزاده
1023- راضیه فرهادی
1024- فاطمه عابدینی
1025- مریم یزدانی
1026- زینب تیموری
1027- سیمین صادقیان
1028- اعظم محمدی
1029- زهره ابراهیمی
1030- زهره کریمی
1031- مهری مجیدی مقدم
1032- آمنه کاظم زاده
1033- عفت نریمانی
1034- نرگس رجبی
1035- مینودخت کریمی
1036- بتول باقری
1037- اکرم شکرانی
1038- زیبا فروغی
1039- مطهره عسگری محمودآبادی
1040- کبری شکرانی
1041- صغری پیرخلیلی
1042- عاطفه ابراهیمی
1043- فائزه شکرالهی
1044- فهیمه بیرانوند
1045- راضیه سلیمانی
1046- فرشته جعفری
1047- راحله جلالی
1048- معصومه وهابی
1049- فائزه ثاقب فرد
1050- زهرا شمعلی مشهدی
1051- بهاره داوری
1052- اکرم خونساری
1053- مریم مرادی
1054- سکینه حیدری
1055- سمیه رضایی
1056- طاهره صادقی
1057- زهرا سلیمیان
1058- زهرا ذاکری
1059- فرزانه کریمیان
1060- فائزه سادات بهشتی نژاد
1061- ریحانه شجاعی دوست
1062- زینب فرازمند
1063- مینا جعفری
1064- زهرا جعفرزاده
1065- مریم نادری
1066- مریم اسحاقیان
1067- زکیه کاکلی
1068- منیژه قربانی
1069- کتایون عباسی
1070- شهلا هلاکویی
1071- زهرا شیریان
1072- سمیه ایزدی
1073- طاهره سعیدیان
1074- فاطمه طاهری
1075- طاهره ترابی
1076- فهیمه بیرانوند
1077- فاطمه عابدینی
1078- مینا جعفری
1079- سمیرا ابراهیمی
1080- اسما نجفیان
1081- زهره بابائی
1082- اعظم زارعی
1083- فرزانه عسگری
1084- الهام حسن پور
1085- فاطمه حاجی رحیمی
1086- آرزو نعمتی
1087- اکرم گلشادی
1088- مینا محمدی
1089- صبیره امیری
1090- فاطمه زهرا طالبی
1091- زهره نوروزی
1092- الهه صالحی
1093- اعظم صالحی
1094- مهسا محمودی
1095- سکینه سورانی
1096- اشرف رضایی
1097- معصومه خدادادی
1098- رقیه علی دوست
1099- فاطمه صالحی دهقی
1100- بهناز مشتاقیان
1101- سمیه کرمی
1102- مریم جمشیدی
1103- فهیمه سادات شیریان
1104- طیبه صالح نسب
1105- سپیده السادات مکاری
1106- زهرا زرین نژاد
1107- ناهید عموشاهی
1108- هدی یزدانی
1109- مرضیه ایوندی
1110- فاطمه محمدی
1111- زهرا جمشیدیان
1112- زهرا براتی
1113- سکینه قاسمی


free b2evolution skin


فرم در حال بارگذاری ...