1
خرداد

افزایش اشتغال زنان در حوزه IT به ویژه بخش های نرم افزاری

در دو قرن اخیر، جهان، شاهد پدیده اجتماعی اقتصادی جدیدی به نام مشارکت زنان در بازار کار بوده است. این رخداد، پیامد تغییر و تحوّلات اساسی در رویکردهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جوامع بشری به مسئله زنان و کار بوده است.

 در کل، دو سوم کارهای انجام شده در جهان را زنان ـ که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهندـ، به عهده دارند.

چنانچه به استعدادهای بالقوّه این پتانسیل قوی که انواع مختلف کارها را چه به صورت رسمی و چه غیررسمی انجام می دهندـ ، توجّه شود، می تواند آن را به یکی از بزرگ ترین منابع سرمایه گذاری برای کشورهای در حال توسعه تبدیل کند.

مشارکت زنان ایرانی در بازار کار، صد سال بعد از حضور همتایانشان در جوامع صنعتی بوده است و این مشارکت، در طول سه دهه اخیر، با نوسان های شدیدی روبه رو شده است.

هم اکنون حضور زنان در حوزه های مختلف از جمله آی تی کشور ستودنی است چرا که به تازگی نفش بسزایی را در این حوزه ایفا می کنند.

در همین زمینه عضو هیات مدیره انجمن زنان کارآفرین با اشاره به حضور زنان در حوزه آی تی کشور گفت: طی سال‌های اخیر علیرغم رکود و کاهش میزان اشتغال در کشور، اما به 3 دلیل اشتغال زنان در حوزه IT به ویژه بخش های نرم افزاری افزایش یافته است.

فرحناز مرادی در مورد وضعیت اشتغال زنان در بخش فناوری اطلاعات IT اظهار داشت: طی سال‌های اخیر علی‌رغم رکود و کاهش میزان اشتغال در کشور، اما افزایش اشتغال زنان در حوزه IT به ویژه بخش های نرم افزاری را شاهد بوده‌ایم.

عضو هیات مدیره انجمن زنان کارآفرین با بیان اینکه به سه دلیل سهم زنان از اشتغال در حوزه IT افزایش یافته است، افزود: افزایش فارغ التحصیلان، دقت زنان در موضوعات IT و قابلیت دورکاری در این حوزه سبب افزایش اشتغال زنان شده است.

وی اظهار داشت: همچنان که هم اکنون از 9 حوزه کاری انجمن زنان کارآفرین، 27 درصد از اعضا در حوزه‌های مرتبط با IT فعالیت دارند.

وی توضیح داد: در سال های اخیر تعداد زنان فارغ التحصیل در رشته های مرتبط با IT رشد قابل توجهی داشته و همین امر تعداد نیروی انسانی را افزایش داده است.

مرادی اضافه کرد: همچنین زنان به دلیل شخصیت دقیق و پرحوصله در موضوعات نرم افزاری بسیاری موفق هستند و بسیار بهتر از مردان از عهده این مشاغل برمی‌آیند.

این عضو هیات مدیره انجمن زنان کارآفرین تصریح کرد: از سوی دیگر صنعت IT از جمله صنایعی است که قابلیت بسیاری برای دورکاری دارد و این شیوه نیز مورد رضایت بسیاری از زنان است.

وی تاکید کرد: مجموعه این عوامل در نهایت منجر به افزایش اشتغال زنان در حوزه IT در سال های اخیر شده است.


free b2evolution skin


فرم در حال بارگذاری ...