13
اسفند

موضوعات پیشنهادی هفته (39)

نه مثل شاخه نیلوفر- كه به این درخت و آن درخت مى پیچد- بلكه همچون درختِ ریشه دار باید بود ، متّكى به خویش، ریشه دوانده در باورها و اندیشه ها ، با شاخ و برگى از اراده و همّت! در این صورت ، نه از باد خواهى لرزید و نه از سیل ، ریشه كن خواهى شد. ریشه هاى تو،… بیشتر »

free b2evolution skin